Cursos disponibles

Auto-matriculación

Implantación de Sistemas Operativos

Implantación de Sistemas Operativos

Curso
Auto-matriculación

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión da Informacion ASIR 18-19

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión da Informacion ASIR 18-19

Curso

Fundamentos de hardware (2018-2019)

Fundamentos de hardware (2018-2019)

Curso

Administración de sistemas operativos

Administración de sistemas operativos

Curso
Auto-matriculación

Servizos de rede e internet

Servizos de rede e internet

Curso
Auto-matriculación

Seguridade e alta dispoñibilidade

Seguridade e alta dispoñibilidade

Curso
Auto-matriculación

Implantación de Aplicacións Web

Implantación de Aplicacións Web

Curso
Auto-matriculación

Administración Sistemas Xestores de Base de datos

Administración Sistemas Xestores de Base de datos

Curso
Auto-matriculación

Implantación de sistemas operativos

Implantación de sistemas operativos

Curso

Planificación e administración de redes

Planificación e administración de redes

Curso
Auto-matriculación

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión de Información

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión de Información

Curso
Auto-matriculación

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión de Información DAW 18-19

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión de Información DAW 18-19

Curso
Auto-matriculación

Deseño de interfaces web 18_19

Deseño de interfaces web 18_19

Curso
Auto-matriculación

Desenvolvemento den contornos sevidor

Desenvolvemento den contornos sevidor

Curso

Desenvolvemento en contornos cliente

Desenvolvemento en contornos cliente

Curso
Auto-matriculación

Despregamento de aplicacións web

Despregamento de aplicacións web

Curso
Auto-matriculaciónAuto-matriculación

Ofimática e equipamento de documentación

Ofimática e equipamento de documentación

Curso
Auto-matriculación

Montaxe e Mantemento de Sistemas e Compoñentes Informáticos

Montaxe e Mantemento de Sistemas e Compoñentes Informáticos

Curso
Auto-matriculación

Instalación e manteñemento de redes e transmisión de datos

Instalación e manteñemento de redes e transmisión de datos

Curso

Operacións auxiliares para a configurac. e administrac. (2018-2019)

Operacións auxiliares para a configurac. e administrac. (2018-2019)

Curso
Auto-matriculación

Mantemento e montaxe de equipamentos

Mantemento e montaxe de equipamentos

Curso
Auto-matriculación

Sistemas operativos monopuesto

Sistemas operativos monopuesto

Curso
Auto-matriculación

Aplicacións ofimáticas.

Aplicacións ofimáticas.

Curso
Auto-matriculación

Formación e Orientación Laboral

Formación e Orientación Laboral

Curso
Auto-matriculación

Sistemas operativos en rede

Sistemas operativos en rede

Curso
Auto-matriculación

Empresa e initicativa emprendedora

Empresa e initicativa emprendedora

Curso
Auto-matriculación

Mantemento e montaxe de equipamentos

Mantemento e montaxe de equipamentos

Curso
Auto-matriculación

Empresa e iniciativa emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Curso

Sistemas informáticos (2018-2019)

Sistemas informáticos (2018-2019)

Curso
Auto-matriculación

Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información

Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información

Curso
Auto-matriculación

Programación multimedia e dispositivos

Programación multimedia e dispositivos

Curso

Sistemas de xestión empresarial

Sistemas de xestión empresarial

Curso
Auto-matriculación

Programación de servizos e procesos

Programación de servizos e procesos

Curso
Auto-matriculación

EIE-Marta Vázquez Guzmán

EIE-Marta Vázquez Guzmán

Curso
Auto-matriculación

FOL-Marta Vázquez Guzmán

FOL-Marta Vázquez Guzmán

Curso
Auto-matriculación

UF1302 Creación de páxinas web coa Linguaxe de Marcas

UF1302 Creación de páxinas web coa Linguaxe de Marcas

Curso
Auto-matriculación

UFC058 Elaboracion de Follas de Cálculo

UFC058 Elaboracion de Follas de Cálculo

Curso

UFC057 Elaboracion de documentos de texto

UFC057 Elaboracion de documentos de texto

Curso
Auto-matriculación

Seguridade e organización no laboratorio

Seguridade e organización no laboratorio

Curso
Acceso de invitados

Almacenamento de distribución de laboratorio

Almacenamento de distribución de laboratorio

Curso
Auto-matriculación

Montaxe e operacións unitarias de laboratorio

Montaxe e operacións unitarias de laboratorio

Curso
Auto-matriculación

Técnicas básicas de microbioloxía e bioquímica

Técnicas básicas de microbioloxía e bioquímica

Curso
Auto-matriculación

Principios de mantemento electromecánico

Principios de mantemento electromecánico

Curso
Auto-matriculación

Auxiliar de enfermeiría-FOL

Auxiliar de enfermeiría-FOL

Curso
Auto-matriculación

Xestión de mostras biolóxicas de laboratorio clínico e biomédico

Xestión de mostras biolóxicas de laboratorio clínico e biomédico

Curso
Auto-matriculaciónAuto-matriculación

Bioloxía molecular e citoxenética.

Bioloxía molecular e citoxenética.

Curso
Auto-matriculación

II Microbiología clínica

II Microbiología clínica

Curso
Auto-matriculación

II Técnicas de análisis hematológico

II Técnicas de análisis hematológico

Curso
Auto-matriculación

Productos químicos e vectores en saúde pública.

Productos químicos e vectores en saúde pública.

Curso
Auto-matriculación

Contaminación atmosférica ruidos e radiacións.

Contaminación atmosférica ruidos e radiacións.

Curso
Auto-matriculación

Alimentación equilibrada

Alimentación equilibrada

Curso
Auto-matriculación

Atención Sanitaria Especial

Atención Sanitaria Especial

Curso
Auto-matriculación

Epidemioloxía xeral

Epidemioloxía xeral

Curso
Auto-matriculación

Epidemioloxía en saúde oral

Epidemioloxía en saúde oral

Curso

Recepción e loxística na clínica dental 1

Recepción e loxística na clínica dental 1

Curso
Auto-matriculación

Epidemioloxía en Saúde Oral.

Epidemioloxía en Saúde Oral.

Curso
Auto-matriculación

Extración de datos clínicos

Extración de datos clínicos

Curso
Auto-matriculación

Ofimática e proceso da información

Ofimática e proceso da información

Curso
Auto-matriculación

Terminoloxía clínica e patoloxía

Terminoloxía clínica e patoloxía

Curso
Auto-matriculación

Xestión de pacientes

Xestión de pacientes

Curso
Auto-matriculación

Xestión administrativa sanitaria

Xestión administrativa sanitaria

Curso
Auto-matriculación

Sistema de información y control sanitario

Sistema de información y control sanitario

Curso
Auto-matriculación

AFD OPTIMIZACION

AFD OPTIMIZACION

UF1306: Pruebas de funcionalidades e optimización de páxinas web. (...
Curso
Auto-matriculación

(UF1305) PROGRAMACIÓN CON LINGUAXES DE GUIÓN EN JAVASCRIPT.

(UF1305) PROGRAMACIÓN CON LINGUAXES DE GUIÓN EN JAVASCRIPT.

Curso

(UF1303) UTILIZACIÓN DE FOLLAS DE ESTILO

(UF1303) UTILIZACIÓN DE FOLLAS DE ESTILO

Creación de páxinas web empregando follas de estilo
Curso
Auto-matriculaciónAcceso de invitados

Arduino + Visualino (FPB)

Arduino + Visualino (FPB)

Curso

Planificación e administración de redes

Planificación e administración de redes

Curso

Implantación de Sistemas Operativos

Implantación de Sistemas Operativos

Curso
Auto-matriculación

Implantación de aplicacions web

Implantación de aplicacions web

Curso
Auto-matriculación

Seguridade e alta dispoñibilidade

Seguridade e alta dispoñibilidade

Curso

Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos

Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos

Curso
Auto-matriculación

Administración de Sistemas Operativos

Administración de Sistemas Operativos

Curso

Linguaxe de marcas e sistemas de xestión da Información

Linguaxe de marcas e sistemas de xestión da Información

Curso

Administración de sistemas operativos

Administración de sistemas operativos

Curso
Auto-matriculación

Implantación de aplicacións web

Implantación de aplicacións web

Curso
Auto-matriculación

Contornos de desenvolvemento

Contornos de desenvolvemento

Curso

Desplegamento de aplicacions web

Desplegamento de aplicacions web

Curso

Desenvolvemento web en contornos servidor

Desenvolvemento web en contornos servidor

Curso
Auto-matriculación

Desenvolvemento web en contornos cliente

Desenvolvemento web en contornos cliente

Curso
Auto-matriculación

Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

Curso
Auto-matriculación

Ofimática e arquivamento de documentación

Ofimática e arquivamento de documentación

Curso
Auto-matriculación

Instalación e mantemento de redes para a transmisión

Instalación e mantemento de redes para a transmisión

Curso
Auto-matriculación

Operaciones auxiliares para a configur...

Operaciones auxiliares para a configur...

Curso
Auto-matriculación

Mantemento e montaxe de equipamentos

Mantemento e montaxe de equipamentos

Curso

Seguridade Informática

Seguridade Informática

Curso
Auto-matriculación

Sistemas operativos monoposto

Sistemas operativos monoposto

Curso
Auto-matriculación

Sistemas operativos en rede

Sistemas operativos en rede

Curso
Auto-matriculación

Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información

Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información

Curso
Auto-matriculación

Programación de servizos e procesos

Programación de servizos e procesos

Curso

Programación multimedia e dispositivos móbiles

Programación multimedia e dispositivos móbiles

Curso
Auto-matriculación

UF1304 Elaboración de plantillas e formularios

UF1304 Elaboración de plantillas e formularios

Curso
Auto-matriculación

UF1302 Creación de páxinas web coa linguaxe de marcas

UF1302 Creación de páxinas web coa linguaxe de marcas

Curso
Auto-matriculaciónAuto-matriculación

Fisiopatoloxía aplicada a dietética

Fisiopatoloxía aplicada a dietética

Curso

Fundamentos de iniciación a diética

Fundamentos de iniciación a diética

Curso
Auto-matriculación

Contaminación atmosférica ruidos e radiación.

Contaminación atmosférica ruidos e radiación.

Curso
Auto-matriculación

Augas de uso e consumo

Augas de uso e consumo

Curso