Available courses

Self enrolmentSelf enrolment

Implantación de Sistemas Operativos José Rey

Implantación de Sistemas Operativos José Rey

Course
Self enrolment

Implantación de Sistemas Operativos

Implantación de Sistemas Operativos

Course
Self enrolment

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión da Informacion ASIR 18-19

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión da Informacion ASIR 18-19

Course

Fundamentos de hardware (2018-2019)

Fundamentos de hardware (2018-2019)

Course

Administración de sistemas operativos

Administración de sistemas operativos

Course
Self enrolment

Seguridade e alta dispoñibilidade

Seguridade e alta dispoñibilidade

Course
Self enrolment

Implantación de Aplicacións Web

Implantación de Aplicacións Web

Course
Self enrolment

Administración Sistemas Xestores de Base de datos

Administración Sistemas Xestores de Base de datos

Course
Self enrolment

Implantación de sistemas operativos

Implantación de sistemas operativos

Course

Planificación e administración de redes

Planificación e administración de redes

Course
Self enrolment

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión de Información

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión de Información

Course
Self enrolment

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión de Información DAW 18-19

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión de Información DAW 18-19

Course

Desenvolvemento en contornos cliente

Desenvolvemento en contornos cliente

Course
Self enrolment

Despregamento de aplicacións web

Despregamento de aplicacións web

Course
Self enrolmentSelf enrolment

Ofimática e equipamento de documentación

Ofimática e equipamento de documentación

Course
Self enrolment

Montaxe e Mantemento de Sistemas e Compoñentes Informáticos

Montaxe e Mantemento de Sistemas e Compoñentes Informáticos

Course
Self enrolment

Instalación e manteñemento de redes e transmisión de datos

Instalación e manteñemento de redes e transmisión de datos

Course

Operacións auxiliares para a configurac. e administrac. (2018-2019)

Operacións auxiliares para a configurac. e administrac. (2018-2019)

Course
Self enrolment

Mantemento e montaxe de equipamentos

Mantemento e montaxe de equipamentos

Course
Self enrolment

Aplicacións ofimáticas.

Aplicacións ofimáticas.

Course
Self enrolment

Formación e Orientación Laboral

Formación e Orientación Laboral

Course
Self enrolment

Sistemas Operativos José Rey

Sistemas Operativos José Rey

Course
Self enrolment

Empresa e initicativa emprendedora

Empresa e initicativa emprendedora

Course
Self enrolment

Mantemento e montaxe de equipamentos

Mantemento e montaxe de equipamentos

Course
Self enrolment

Empresa e iniciativa emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Course

Sistemas informáticos (2018-2019)

Sistemas informáticos (2018-2019)

Course
Self enrolment

Programación multimedia e dispositivos

Programación multimedia e dispositivos

Course

Sistemas de xestión empresarial

Sistemas de xestión empresarial

Course
Self enrolment

MF0951_2: Integración de compoñentes software en páxinas web

MF0951_2: Integración de compoñentes software en páxinas web

Course
Self enrolment

UF1302 Creación de páxinas web coa Linguaxe de Marcas

UF1302 Creación de páxinas web coa Linguaxe de Marcas

Course
Self enrolment

UFC058 Elaboracion de Follas de Cálculo

UFC058 Elaboracion de Follas de Cálculo

Course

UFC057 Elaboracion de documentos de texto

UFC057 Elaboracion de documentos de texto

Course
Self enrolment

Seguridade e organización no laboratorio

Seguridade e organización no laboratorio

Course
Guest access

Almacenamento de distribución de laboratorio

Almacenamento de distribución de laboratorio

Course
Self enrolment

Montaxe e operacións unitarias de laboratorio

Montaxe e operacións unitarias de laboratorio

Course
Self enrolment

Técnicas básicas de microbioloxía e bioquímica

Técnicas básicas de microbioloxía e bioquímica

Course
Self enrolment

Xestión de mostras biolóxicas de laboratorio clínico e biomédico

Xestión de mostras biolóxicas de laboratorio clínico e biomédico

Course
Self enrolmentSelf enrolment

Bioloxía molecular e citoxenética.

Bioloxía molecular e citoxenética.

Course
Self enrolment

II Técnicas de análisis hematológico

II Técnicas de análisis hematológico

Course
Self enrolment

Productos químicos e vectores en saúde pública.

Productos químicos e vectores en saúde pública.

Course
Self enrolment

Contaminación atmosférica ruidos e radiacións.

Contaminación atmosférica ruidos e radiacións.

Course
Self enrolment

Epidemioloxía xeral

Epidemioloxía xeral

Course

Recepción e loxística na clínica dental 1

Recepción e loxística na clínica dental 1

Course
Self enrolment

Extración de datos clínicos

Extración de datos clínicos

Course
Self enrolment

Terminoloxía clínica e patoloxía

Terminoloxía clínica e patoloxía

Course
Self enrolment

Sistema de información y control sanitario

Sistema de información y control sanitario

Course
Self enrolment

AFD OPTIMIZACION

AFD OPTIMIZACION

UF1306: Pruebas de funcionalidades e optimización de páxinas web. (...
Course
Self enrolment

(UF1305) PROGRAMACIÓN CON LINGUAXES DE GUIÓN EN JAVASCRIPT.

(UF1305) PROGRAMACIÓN CON LINGUAXES DE GUIÓN EN JAVASCRIPT.

Course

(UF1303) UTILIZACIÓN DE FOLLAS DE ESTILO

(UF1303) UTILIZACIÓN DE FOLLAS DE ESTILO

Creación de páxinas web empregando follas de estilo
Course
Self enrolmentGuest access requires password

Arduino + Visualino (FPB)

Arduino + Visualino (FPB)

Course

Planificación e administración de redes

Planificación e administración de redes

Course

Implantación de Sistemas Operativos

Implantación de Sistemas Operativos

Course
Self enrolment

Implantación de aplicacions web

Implantación de aplicacions web

Course
Self enrolment

Seguridade e alta dispoñibilidade

Seguridade e alta dispoñibilidade

Course

Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos

Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos

Course
Self enrolment

Administración de Sistemas Operativos

Administración de Sistemas Operativos

Course

Linguaxe de marcas e sistemas de xestión da Información

Linguaxe de marcas e sistemas de xestión da Información

Course

Administración de sistemas operativos

Administración de sistemas operativos

Course
Self enrolment

Contornos de desenvolvemento

Contornos de desenvolvemento

Course

Desplegamento de aplicacions web

Desplegamento de aplicacions web

Course

Desenvolvemento web en contornos servidor

Desenvolvemento web en contornos servidor

Course
Self enrolment

Desenvolvemento web en contornos cliente

Desenvolvemento web en contornos cliente

Course
Self enrolment

Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

Course
Self enrolment

Instalación e mantemento de redes para a transmisión

Instalación e mantemento de redes para a transmisión

Course
Self enrolment

Operaciones auxiliares para a configur...

Operaciones auxiliares para a configur...

Course
Self enrolment

Mantemento e montaxe de equipamentos

Mantemento e montaxe de equipamentos

Course

Seguridade Informática

Seguridade Informática

Course
Self enrolment

Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información

Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información

Course
Self enrolment

UF1304 Elaboración de plantillas e formularios

UF1304 Elaboración de plantillas e formularios

Course
Self enrolment

UF1302 Creación de páxinas web coa linguaxe de marcas

UF1302 Creación de páxinas web coa linguaxe de marcas

Course

Fundamentos de iniciación a diética

Fundamentos de iniciación a diética

Course