Available courses

Self enrolment

Planificación e Administración de Redes

Planificación e Administración de Redes

Course
Self enrolment

Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información ASIR 19-20

Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información ASIR 19-20

Course
Self enrolment

Formación e Orientación laboral

Formación e Orientación laboral

Course
Self enrolment

Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos

Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos

Course
Self enrolment

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Course
Self enrolment

Sistemas informáticos (2019-2020)

Sistemas informáticos (2019-2020)

Course
Self enrolment

Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información DAM 19-20

Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información DAM 19-20

Course

Formación e Orientación Laboral

Formación e Orientación Laboral

Course

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Course
Self enrolment

Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información DAW 19-20

Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información DAW 19-20

Course
Self enrolment

Formación e Orientación Laboral

Formación e Orientación Laboral

Course
Self enrolment

Desenvolvemento Web en Contornos Cliente

Desenvolvemento Web en Contornos Cliente

Course

Desenvolvemento Web en Contornos Servidor

Desenvolvemento Web en Contornos Servidor

Course

Despregamento aplicacións web

Despregamento aplicacións web

Course
Self enrolment

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Course
Self enrolment

Sistemas operativos monoposto(2019-2020)

Sistemas operativos monoposto(2019-2020)

Course

Formación e Orientación Laboral

Formación e Orientación Laboral

Course

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Course
Self enrolment

Montaxe e Mantemento de Sistemas e Compoñentes

Montaxe e Mantemento de Sistemas e Compoñentes

Course
Self enrolment

Ofimática e Arquivamento de Documentación (2019-2020)

Ofimática e Arquivamento de Documentación (2019-2020)

Course
Self enrolment

Comunicación e sociedade I

Comunicación e sociedade I

Course

Instalación e Mantemento de Redes para Transmisión de Datos

Instalación e Mantemento de Redes para Transmisión de Datos

Course
Self enrolment

Operacións Auxiliares para a Configuración e a Explotación

Operacións Auxiliares para a Configuración e a Explotación

Course
Self enrolment

Comunicación e Sociedade II

Comunicación e Sociedade II

Course
Self enrolment

Montaxe e Mantemento de Equipos

Montaxe e Mantemento de Equipos

Course

Formación e Orientación Laboral

Formación e Orientación Laboral

Course
Self enrolment

Administración de Sistemas Operativos

Administración de Sistemas Operativos

Course
Self enrolment

Implantación de Aplicacións Web 19-20

Implantación de Aplicacións Web 19-20

Course

Administración de Sistemas Xestores de Base Datos

Administración de Sistemas Xestores de Base Datos

Course
Self enrolment

Desenvolvemento web en contornos cliente.

Desenvolvemento web en contornos cliente.

Course
Self enrolment

Desenvolvemento Web en Contornos Servidor

Desenvolvemento Web en Contornos Servidor

Course
Self enrolment

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión da Información

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión da Información

Course
Self enrolment

Almacenamento e Distribución no Laboratorio

Almacenamento e Distribución no Laboratorio

Course
Self enrolment

Mostraxe e Operacións Unitarias de Laboratorio

Mostraxe e Operacións Unitarias de Laboratorio

Course
Self enrolment

Técnicas Básicas de Microbioloxía e Bioquímica

Técnicas Básicas de Microbioloxía e Bioquímica

Course
Self enrolment

Apoio Sicolóxico en situacións de Emerxencia

Apoio Sicolóxico en situacións de Emerxencia

Course
Self enrolment

1 Loxística Sanitaria en Emerxencias

1 Loxística Sanitaria en Emerxencias

Course
Self enrolment

1 Anatomofisioloxía e Patoloxías Básicas A e B

1 Anatomofisioloxía e Patoloxías Básicas A e B

Course
Self enrolment

2 Atención Sanitaria Especial en Situac. Emerxéncias

2 Atención Sanitaria Especial en Situac. Emerxéncias

Course
Self enrolment

Recepción loxística na clínica dental

Recepción loxística na clínica dental

Course
Self enrolment

Extracción de Diagnóticos e Procedementos

Extracción de Diagnóticos e Procedementos

Course
Self enrolment

Ofimática e Procesos da Información

Ofimática e Procesos da Información

Course
Self enrolment

Terminoloxía clínica e patoloxía

Terminoloxía clínica e patoloxía

Course
Self enrolment

Archivos y documentación sanitarias.

Archivos y documentación sanitarias.

Course
Self enrolment

Valoración e Explotación de datos

Valoración e Explotación de datos

Course
Self enrolment

Sistemas de Información e Clasificación Sanitarios

Sistemas de Información e Clasificación Sanitarios

Course
Self enrolment

Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente

Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente

Course
Self enrolment

Operacións administrativas e documentación sanitaria

Operacións administrativas e documentación sanitaria

Course
Self enrolment

Técnicas Básicas de Enfermaría

Técnicas Básicas de Enfermaría

Course
Self enrolment

Hixiene do Medio Hospitalario

Hixiene do Medio Hospitalario

Course
Self enrolment

Técnicas de Axuda Odontolóxica

Técnicas de Axuda Odontolóxica

Course
Self enrolment

Organización e Xestión Dietética

Organización e Xestión Dietética

Course
Self enrolment

Educación sanitaria e promoción para a saúde

Educación sanitaria e promoción para a saúde

Course
Self enrolment

Control e Vixiancia da Calidade dos Alimentos

Control e Vixiancia da Calidade dos Alimentos

Course
Self enrolment

Relacións no Entorno de Traballo

Relacións no Entorno de Traballo

Course
Self enrolment

Operacións administrativas e documentación sanitaria

Operacións administrativas e documentación sanitaria

Course
Self enrolment

Promoción da Saúde e Apoio Psicolóxico ao Paciente

Promoción da Saúde e Apoio Psicolóxico ao Paciente

Course
Self enrolmentSelf enrolment

Implantación de Sistemas Operativos José Rey

Implantación de Sistemas Operativos José Rey

Course
Self enrolment

Implantación de Sistemas Operativos

Implantación de Sistemas Operativos

Course
Self enrolment

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión da Informacion ASIR 18-19

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión da Informacion ASIR 18-19

Course

Administración de sistemas operativos

Administración de sistemas operativos

Course
Self enrolment

Seguridade e alta dispoñibilidade

Seguridade e alta dispoñibilidade

Course
Self enrolment

Implantación de Aplicacións Web

Implantación de Aplicacións Web

Course
Self enrolment

Administración Sistemas Xestores de Base de datos

Administración Sistemas Xestores de Base de datos

Course
Self enrolment

Implantación de sistemas operativos

Implantación de sistemas operativos

Course

Planificación e administración de redes

Planificación e administración de redes

Course
Self enrolment

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión de Información

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión de Información

Course
Self enrolment

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión de Información DAW 18-19

Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión de Información DAW 18-19

Course

Desenvolvemento en contornos cliente

Desenvolvemento en contornos cliente

Course
Self enrolment

Despregamento de aplicacións web

Despregamento de aplicacións web

Course
Self enrolmentSelf enrolment

Ofimática e equipamento de documentación

Ofimática e equipamento de documentación

Course
Self enrolment

Montaxe e Mantemento de Sistemas e Compoñentes Informáticos

Montaxe e Mantemento de Sistemas e Compoñentes Informáticos

Course
Self enrolment

Instalación e manteñemento de redes e transmisión de datos

Instalación e manteñemento de redes e transmisión de datos

Course
Self enrolment

Mantemento e montaxe de equipamentos

Mantemento e montaxe de equipamentos

Course
Self enrolment

Aplicacións ofimáticas.

Aplicacións ofimáticas.

Course
Self enrolment

Formación e Orientación Laboral

Formación e Orientación Laboral

Course
Self enrolment

Sistemas Operativos José Rey

Sistemas Operativos José Rey

Course
Self enrolment

Empresa e initicativa emprendedora

Empresa e initicativa emprendedora

Course
Self enrolment

Mantemento e montaxe de equipamentos

Mantemento e montaxe de equipamentos

Course
Self enrolment

Empresa e iniciativa emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Course